POLICY OSVRT S PREPORUKAMA ZA DALJNJI RAZVOJ SENTOR-a

Objavljen je POLICY OSVRT na temu održanog okruglog stola o mentorskom programu Kluba poduzetnika seniora SENTOR 19.10.2021. s preporukama za daljnji razvoj mentorskog programa. Najvažnije preporuke su:
• Registrirati Klub poduzetnika seniora – SENTOR kao neovisnu udrugu.
• Promovirati SENTOR, te ostvariti suradnju s udruženjima poduzetnika, resornim ministarstvima, jedinicama lokalne / regionalne samouprave, bankama, korporacijama, poduzetničkim potpornim i obrazovnim institucijama, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, i drugim relevantnim dionicima.
• Izraditi poslovni plan SENTORa koji će, između ostalog, omogućiti identifikaciju financijskih resursa potrebnih za razvoj u budućem razdoblju uključujući angažman menadžera SENTORa i troškove promocije.
• Razraditi procedure za provedbu mentorskog procesa (bolja strukturiranost i organizacija) i prateću dokumentaciju (evaluacija i sporazumi), te proces novačenja i pripreme mentora za mentorstvo.
• U promociji SENTORa koristiti uspješne primjere provedenih mentorskih projekata i istaknuti u prvi plan mentorirane poduzetnike i mentore.

POLICY OSVRT možete preuzeti OVDJE