Kontakt

Klub poduzetnika seniora – SENTOR

Heinzelova 60, Zagreb

OIB:15047015610

TEL: 01 2305363

EMAIL:info@sentor.com.hr